Chương trình Giao lưu câu lạc bộ Toán -Tiếng việt khối Lớp 3

ppt 24 trang thanhhien97 27171
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chương trình Giao lưu câu lạc bộ Toán -Tiếng việt khối Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptchuong_trinh_giao_luu_cau_lac_bo_toan_tieng_viet_khoi_lop_3.ppt

Nội dung text: Chương trình Giao lưu câu lạc bộ Toán -Tiếng việt khối Lớp 3

 1. GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ TOÁN -TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 3 Vòng 1
 2. HƯỚNG DẪN GHI ĐÁP ÁN TRẢ LỜI Học sinh nghe câu hỏi, lựa chọn đáp án của mình ghi vào bảng con. Đáp án được chọn từ các chữ cái A, B, C, D cho trước hoặc điền kết quả theo yêu cầu. Thời gian để lựa chọn ghi đáp án vào bảng con là 10 giây được tính từ khi người dẫn chương trình kết thúc đọc câu hỏi. Khi có tiếng chuông reo, là lúc học sinh phải hoàn thành việc giơ bảng. Học sinh phải tuân thủ hiệu lệnh hạ bảng, xóa bảng của người dẫn chương trình. Không được xóa đáp án trước khi cho phép.
 3. Câu 1: Những từ ngữ nào sau đây viết đúng chính tả: sạch bóng, xang sông, ngôi sao, A sôi gấc, xương đêm. 100123456789 B sạch bóng, sang sông, ngôi sao, sôi gấc, xương đêm. C sạch bóng, sang sông, ngôi sao, xôi gấc, sương đêm. HẾT GIỜ
 4. Câu 2: Tìm số thích hợp điền vào ô trống sau: : 2 = 98 + 2 A 98 100123456789 B 100 C 200 HẾT D 102 GIỜ
 5. Câu 3: Những từ ngữ nào sau đây viết đúng các từ chỉ hoạt động nghệ thuật: đóng phim, diễn viên, A ca hát, ca sĩ, múa, vẽ. 100123456789 B đóng phim, biểu diễn, ca hát, ca sĩ, múa, vẽ. C đóng phim, biểu diễn, ca hát, viết kịch, múa, vẽ. HẾT GIỜ
 6. Câu 4: 3km 50m = m Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 35 100123456789 B 350 C 3050 HẾT D 3500 GIỜ
 7. Câu 5: Những từ ngữ nào sau đây viết đúng chính tả: chong chóng, thủy triều, A chong xanh, buổi triều, trâu chấu. 100123456789 B chong chóng, thủy triều, chong xanh, buổi chiều, châu chấu. C chong chóng, thủy triều, trong xanh, buổi chiều, châu chấu. HẾT GIỜ
 8. Câu 6: Tìm X: X - 500 = 200 x 5 X là: A 1500 100123456789 B 1000 C 1050 HẾT GIỜ
 9. Câu 7: Cho các từ sau: kĩ sư, bác sĩ, giảng viên đại học, giáo viên, lái xe, kiến trúc sư, nhà văn, họa sĩ. Từ chỉ người không phải là trí thức là: kĩ sư A 100123456789 B Giáo viên C Lái xe HẾT D Nhà văn GIỜ
 10. Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 ngày 2 giờ = giờ. A 22 100123456789 B 24 C 50 HẾT GIỜ
 11. Câu 9: Từ nào sau đây phù hợp với đặc tính của trẻ em? A hồn nhiên 100123456789 B thong thả C trầm ngâm HẾT GIỜ
 12. Câu 10: Một mảnh vườn hình vuông có chu vi là 40m. Hỏi độ dài cạnh mảnh vườn hình vuông đó bằng bao nhiêu đề xi mét? A 100 dm 100123456789 B 10 dm C 1000 dm HẾT GIỜ
 13. GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ TOÁN-TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 3 Vòng 2
 14. Câu 11: Trong câu: “Các chú ve ôm đàn ca hát cùng hoa phượng.” tác giả nhân hóa các chú ve bằng cách nào? Dùng từ ngữ vốn chỉ hoạt động của A người để nói về các chú ve. 100123456789 B Dùng từ ngữ vốn dùng để gọi người để gọi các chú ve. C Cả hai cách trên. HẾT GIỜ
 15. Câu 12: Giá trị của biểu thức (1 + 2 + 8 + 9) x (10 x 2 – 20) là: A 60 100123456789 B 0 C 20 HẾT GIỜ
 16. Câu 13: Dòng nào kể đúng và đủ các từ chỉ đặc điểm trong câu: “Quả sổ tròn đặc xịt như cái nắm tay treo trên cành xanh non” A tròn, đặc, xịt, xanh non 100123456789 B tròn, đặc xịt, xanh non C tròn, đặc xịt, treo, xanh non HẾT GIỜ
 17. Câu 14: Mua 2 cái khăn cùng loại hết 40000 đồng. Hỏi mua 5 cái khăn như vậy phải trả bao nhiêu tiền? A 60 000 đồng 100123456789 B 100 000 đồng C 80 000 đồng HẾT GIỜ
 18. Câu 15: Dấu hai chấm có tác dụng gì? Đánh dấu (báo trước) A lời đối thoại hoặc lời dẫn trực tiếp 100123456789 B Đánh dấu (báo trước) phần giải thích cho phần trước đó. C Cả hai ý trên HẾT GIỜ
 19. Câu 16: Viết tiếp số hạng vào dãy số sau: 1; 2; 3; 5; 8; 100123456789 13 HẾT GIỜ
 20. Câu 17: Câu: “Tiếng đàn trong trẻo vút bay lên giữa sự yên lặng của gian phòng.” là kiểu câu gì? A Ai (cái gì, con gì) là gì? 100123456789 B Ai (cái gì, con gì) làm gì? C Ai (cái gì, con gì) thế nào? HẾT D Ai (cái gì, con gì) ở đâu? GIỜ
 21. Câu 18: Năm nay ông 70 tuổi, tuổi của Hiếu bằng 1 tuổi ông. Hỏi sau 5 năm nữa Hiếu 10 bao nhiêu tuổi? 100123456789 12 tuổi HẾT GIỜ
 22. Câu 19: Thế nào là một cuộc họp tổ đạt kết quả tốt? Cuộc họp nhanh chóng kết thúc A để mọi người được về sớm 100123456789 B Cuộc họp được nhiều người bàn bạc sôi nổi Cuộc họp có nhiều người C đóng góp ý kiến và đưa ra được HẾT một quyết định chung GIỜ
 23. Câu 20: Điền dấu +; -; x; : thích hợp vào các ô trống sau: 8 8 2 = 12 là A + và - 100123456789 B + và x C + và : HẾT GIỜ
 24. CHÚC MỪNG CÁC EM XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI!