Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 11: Tạo các hiệu ứng động - Trần Hữu Tím

pptx 22 trang Hải Phong 20/07/2023 300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 11: Tạo các hiệu ứng động - Trần Hữu Tím", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_9_bai_11_tao_cac_hieu_ung_dong_tran_hu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 11: Tạo các hiệu ứng động - Trần Hữu Tím

 1. NỘI DUNG 1.Tác dụng của các hiệu ứng động CẦN TÌM HIỂU 2.Tạo và sử dụng hiệu ứng động hiệu quả
 2. Theo các em, Có mấy loại hiệu ứng động, đó là những loại nào? Có 2 loại hiệu ứng động: -Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. -Hiệu ứng chuyển trang chiếu.
 3. BÀI 11: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG NỘI 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu DUNG BÀI HỌC 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu 3. Sử dụng các hiệu ứng động
 4. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Giả sử cần tạo hiệu Mở dải lệnh ứng chuyển động Animations cho nội dung văn bản thực hiện theo Chọn biểu các bước nào? tượng trang chiếu ở ngăn bên trái. Chọn khung chứa nội dung văn bản
 5. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Mở dải lệnh Animations Nháy chọn hiệu Chọn lệnh ứng thích hợp Animation Pane Hiệu ứng trong nhóm sẽ mở hộp thoại của đối Animation Animation Pane tượng trên trang chiếu.
 6. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Chọn More để lựa chọn Không hiệu ứng các hiệu ứng động khác Để lựa chọn các hiệu ứng động khác Nhóm hiệu ứng xuất cần làm gì? hiện trên màn hình. Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh làm đổi màu, cỡ chữ. Hiệu ứng di Nhóm hiệu ứng làm chuyển đối tượng biến mất
 7. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Chọn lệnh Add Animation để thêm hiệu ứng cho 1 đối tượng.
 8. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Câu1: Mục đích tạo hiệu ứng động cho các đối tượng là gì? Câu 2: Hãy trình bày các bước tổng quát để tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu?
 9. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.  Mục đích: -Thu hút sự chú ý -Làm sinh động quá trình trình bày -Quản lí tốt hơn việc truyền đạt thông tin. Các bước thực hiện: -B1.Chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động. -B2.Mở dải lệnh Animations -B3.Nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animation
 10. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: CâuHiệu hỏi ứng: Theo chuyển các trangem,hiệu chiếu ứng là thaychuyển đổi cách xuất hiệntrang của chiếu trang là chiếugì? . CâuMỗi hỏi trang: Mỗi chiếu trang chỉ chiếu có thể có đặt thể duy đặt nhất bao một nhiêu kiểu kiểuhiệu hiệuứng chuyểnứng chuyển trang .trang?
 11. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hãy trình bày cách thực hiện Mở dải lệnh để tạo hiệu Transitions ứng chuyển trang? Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
 12. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Mở dải lệnh Transitions Chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu Nháy lệnh Apply to trong nhóm Transition All trong nhóm to This Slide. Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển cho Chọn các trang mọi trang chiếu của chiếu cần tạo bài trình chiếu. hiệu ứng.
 13. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Các bước thực hiện: B1.Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. B2.Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide. B3.Nháy lệnh Apply to All trong nhóm Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu.
 14. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Chọn âm Chuyển thanh?6 khi trang?4 khi chuyển trang nháy chuột Không hiệu More: Hiển Thời gian Thời gian thị nhiều thực hiện ứng chuyển ?2 ?3 tự?5 động ?1 hiệu ứng hiệu ứng chuyển trang hơn chuyển trang
 15. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: *Lưu ý: Duration: Thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển On Mouse Click: Chuyển trang khi nháy chuột. After: đặt thời gian tự động chuyển trang.
 16. 3. Sử dụng các hiệu ứng động: Câu1: Hãy nêu ưu điểm của hiệu ứng động? Câu 2: Hãy nêu hạn chế của hiệu ứng động?
 17. 3. Sử dụng các hiệu ứng động Ưu điểm: giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Hạn chế: sử dụng quá nhiều hiệu ứng có thể làm người nghe mất tập trung vào nội dung.  Lưu ý: Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ vừa phải, phục vụ cho mục đích chính là truyền đạt nội dung.
 18. 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu ➢Khuyến khích các em về nhà tự tìm hiểu
 19. Bài tập thực hành: Đề bài: Em hãy thuyết minh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID- 19 mà em biết. Yêu cầu: ✓ Tối thiểu 16 slide ✓ Cỡ chữ 24 ✓ Phông chữ Arial ✓ Sử dụng các hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang Bài thuyết minh sẽ gửi về địa chị mail : nbktinhoctht@gmail.com Thời hạn nộp: Đến hết ngày 28/03/2021