Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 90) - Nguyễn Thị Thanh Hoàn

ppt 11 trang baigiangchuan 01/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 90) - Nguyễn Thị Thanh Hoàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_90_nguyen_thi_tha.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 90) - Nguyễn Thị Thanh Hoàn

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG Mụn: Toỏn Luyện tập chung tr90 Lớp 1D Giỏo viờn :NGUYỄN THỊ THANH HOÀN
 2. Kiểm tra bài cũ: TớnhViết : phép tính thích hợp : 9 - 3 = 6 10 - 2 = 8 Có : 7 viờn bi 6 + 4 = 10 10 - 0 = 10 Bớt đi : 3 viờn bi Còn : viờn bi ? 7 - 3 = 4
 3. Toỏn : LUYỆN TẬP CHUNG 1 Số ? 8 = +5 3 10 = 8 + 2 2 = 1 + . 1 6 = 2 + 4 8 = 4 + 4 10 = .7 + 3 3 = 1 + .2 6 = 3 + 3 9 = 8 + 1 10 = 6 + 4 4 = .3 + 1 7 = 1 + 6 9 = 6 + 3 10 = .5 + 5 4 = 2 + .2 7 = 5 + 2 9 = 7 + 2 10 = 10 + 0 5 = .4 + 1 7 = 4 + 3 9 = 5 + 4 10 = 0 + 10 5 = 3 + .2 8 = 7 + 1 10 = 9 + 1 1 = 1 + 0 6 = .5 + 1 8 = 6 + .2
 4. Toỏn : LUYỆN TẬP CHUNG 2 Viết các số 7, 5, 2, 9, 8: a)Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9 b)Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 5, 2
 5. Thư gión
 6. Toỏn : LUYỆN TẬP CHUNG 3 Viết phép tính thích hợp : a) Có Thêm Có tất cả: bông hoa? 4 + 3 = 7
 7. Toỏn : LUYỆN TẬP CHUNG 3 Viết phép tính thích hợp : b) Có : 7 lá cờ Bớt đi : 2 lá cờ Còn : lá cờ ? 7 - 2 = 5
 8. Thứ hai ngày 20 thỏng 12 năm 2010 Toỏn : LUYỆN TẬP CHUNG Trò chơi: Bắt Thỏ
 9. Toỏn : LUYỆN TẬP CHUNG 9 -1 = 9 - 3 = 6 +4 = 5 - 5 = 10 - 7 = 5 +5 =
 10. Chỳc sức khỏe thầy cụ giỏo Và cỏc em học sinh