Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

ppt 47 trang thanhhien97 5601
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_9_bai_1_tu_may_tinh_den_mang_may_tinh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

 1. CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
 2.  Tin 9
 3.  Tin 9
 4.  Tin 9
 5.  Tin 9
 6.  Tin 9 1. Khái niệm mạng máy tính? Nội 2. Phân loại mạng máy tính. dung cần tìm 3. Vai trò của máy tính trong hiểu mạng. 4. Lợi ích của mạng máy tính.
 7.  Tin 9 1. Khái niệm mạng máy tính: a. Mạng máy tính là gì? Mạng hình sao Mạng đường thẳng Mạng vòng  Các kiểu kết nối mạng cơ bản -Kết nối kiểu hình sao. -Kết nối kiểu đường thẳng -Kết nối kiểu vòng.
 8.  Tin 9 1. Khái niệm mạng máy tính: a. Mạng máy tính là gì?  Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó cho phép dùng chung các tài nguyên.
 9.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng Thiết bị Thiết bị kết nối đầu cuối mạng Thiết bị đầu cuối Thiết bị kết nối mạng Môi trường truyền dẫn
 10.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng Thiết bị đầu cuối:
 11.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng Môi trường truyền dẫn
 12.  Tin 9 Cáp đồng trục Cáp xoắn Cáp quang 12 4/19/2021
 13.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng Các thiết bị kết nối mạng Vỉ mạng Hub Mô đem Cáp mạng Switch Router
 14.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng Các thiết bị kết nối mạng Bộ định tuyến Bộ chuyển mạch Mô đem
 15.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng Giao thức truyền thông(Protocol)
 16.  Tin 9 b. Các thành phần của mạng  Các thiết bị đầu cuối: Kết nối với nhau tạo thành mạng.  Môi trường truyền dẫn cho phép các tín hiệu được truyền qua đó .  Các thiết bị kết nối mạng: Cùng với môi trường truyền dẫn có nhiệm vụ kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng  Giao thức truyền thông(Protocol): Tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng.
 17.  Tin 9 2. Phân loại mạng máy tính *Có 2 tiêu chí phân loại mạng máy tính: - Môi trường truyền dẫn. - Phạm vi địa lí.
 18. 2. Phân loại mạng máy tính  Tin 9
 19. 2. Phân loại mạng máy tính  Tin 9
 20. 2. Phân loại mạng máy tính  Tin 9
 21. 2. Phân loại mạng máy tính  Tin 9
 22. 2. Phân loại mạng máy tính  Tin 9 Sử dụng môi trường truyền dẫn gì?
 23.  Tin 9 2. Phân loại mạng máy tính  Dựa vào môi trường truyền dẫn: +Mạng có dây. +Mạng không dây.  Dựa vào phạm vi địa lí: +Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network): kết nối trong phạm vi hẹp. +Mạng diện rộng (WAN– Wide Area Network): kết nối trong phạm vi rộng như khu vực.
 24.  Tin 9 2. Phân loại mạng máy tính  Chú ý: Phần lớn các mạng máy tính trong thực tế đều kết hợp giữa kết nối có dây và không dây và kết nối mạng LAN với mạng WAN
 25. 3. Vai trò của máy tính trong mạng  Tin 9 Mô hình mạng máy tính phổ biến là mô hình khách chủ (client-server)
 26. 3. Vai trò của máy tính trong mạng  Tin 9 Server Client Client Mô hình mạng máy tính phổ biến là mô hình khách chủ (client-server)
 27. 3. Vai trò của máy tính trong mạng  Tin 9 Client Server Client Mô hình mạng máy tính phổ biến là mô hình khách chủ (client-server)
 28. 3. Vai trò của máy tính trong mạng  Tin 9 Server Client Mô hình mạng máy tính phổ biến là mô hình khách chủ (client-server)
 29.  Tin 9 3. Vai trò của máy tính trong mạng  Máy chủ (server) là máy tính có cấu hình mạnh, được cài các chương trình dùng để quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung. Trong một mạng có thể có nhiều máy chủ.  Máy trạm (client, workstation) là máy tính sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp.
 30.  Tin 9 4. Lợi ích của mạng máy tính - Dùng chung dữ liệu
 31.  Tin 9 4. Lợi ích của mạng máy tính Server Client Client - Dùng chung các thiết bị phần cứng
 32.  Tin 9 4. Lợi ích của mạng máy tính - Dùng chung các phần mềm
 33.  Tin 9 4. Lợi ích của mạng máy tính - Trao đổi thông tin
 34.  Tin 9 4. Lợi ích của mạng máy tính  Dùng chung dữ liệu  Dùng chung các thiết bị phần cứng  Dùng chung các phần mềm  Trao đổi thông tin
 35.  Tin 9 1. Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, thiết bị phần cứng 2. Tuỳ theo cách kết nối và phạm vi mạng mà người ta phân loại mạng máy tính thành mạng có dây và mạng không dây, mạng LAN và WAN. 3. Mô hình mạng phổ biến là mô hình khách-chủ. Các máy tính trong mạng kết nối theo mô hình này được chia thành hai loại chính: máy chủ và máy trạm.
 36. Các kiểu kết nối mạng cơ bản là? Mạng LAN, WAN Kiểu hình sao Kiểu đường thẳng và kiểu vòng Kiểu hình sao, kiểu đường thẳng và kiểu vòng Bài kế Thoát
 37. Vì sao cần mạng máy tính? Để đánh cắp dữ liệu Để trao đổi dữ liệu hoặc các phần mềm Dùng chung các tài nguyên của máy tính B và C Bài kế Thoát
 38. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính là? Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại Máy tính và internet Máy tính, dây cáp mạng và máy in Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng và giao thức truyền thông Bài kế Thoát
 39. Mạng máy tính được phân ra làm mấy loại? Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng Mạng có dây và mạng không dây Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng Mạng LAN và mạng WAN Bài kế Thoát
 40. Mạng LAN được viết tắc của các từ nào? Locel Area Networld Local Are Network Local Area Network Lacal Area Network Bài kế Thoát
 41. Mạng WAN được viết tắc của các từ nào? Wede Area Network Work Are Network World Area Networld Wide Area Network Bài kế Thoát
 42. Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hải Phòng để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào loại mạng nào? Mạng có dây Mạng không dây Mạng WAN Mạng LAN Bài kế Thoát
 43. Hơn 50 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toà nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? Mạng có dây Mạng không dây Mạng WAN và mạng LAN Mạng LAN Bài kế Thoát
 44. Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? Máy trạm (client, workstation) Là mô hình khách-chủ (client-server) Lan - Wan Máy chủ (server) Bài kế Thoát
 45. Vai trò của máy chủ là gì? Quản lí các máy trong mạng Điều hành các máy trong mạng Phân bố các tài nguyên trong mạng Cả a, b, c. Bài kế Thoát
 46. Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng MT, chúng ta được những lợi ích gì? Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử Cả A, B, C Bài kế Thoát
 47.  Tin 9 Chúc các em học tốt