Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 6: Tin học và xã hội (Tiết 1) - Thái Ngọc Hội

pptx 60 trang phanha23b 26/03/2022 5570
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 6: Tin học và xã hội (Tiết 1) - Thái Ngọc Hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_9_bai_6_tin_hoc_va_xa_hoi_tiet_1_thai.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 6: Tin học và xã hội (Tiết 1) - Thái Ngọc Hội

 1. TRƯỜNG THCS TÂN ÂN Giáo viên : Thái Ngọc Hội Tin học 9
 2. Câu 1: Cĩ cần thiết phải lưu ý đến việc bảo vệ thơng tin máy tính hay khơng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Hồn tồn khơng cần thiết. Máy tính hoạt động rất A) chính xác và ổn định, vì thế thơng tin lưu trong máy tính được an tồn tuyệt B) Khơng cần thiết. Tuy cĩ thể xảy ra sự cố với máy tính, nhưng máy tính cĩ những cơng cụ để bảo vệ thơng tin trong máy tính luơn được an tồn. C) Cần. Máy tính tuy hoạt động chính xác và ổn định, nhưng Đúng -cĩClick thể bất xảy cứ ranơi mất đâu mát để thơng tinKhơng trong đúng máy - tính.Click bất cứ nơi đâu tiếpYour tục answer: để tiếp tục D) Rất cần. Máy tính thường xuyên gặp sự cố nên độ an tồn You did not answer this question của thơngYou tin answeredlưu trong this máy correctly! tính rất thấp. TheBạn correct phải trảcompletelyanswer lời câu is: hỏi này trước khi cĩ thể tiếp tục Chấp nhận Làm lại
 3. Câu 2: Em nên là gì nếu phát hiện ra máy tính của mình bị nhiễm virus? A) Gửi thư điện tử báo cho các bạn để họ đề phịng. B) Xĩa ngay lập tức tất cả các tệp tin cĩ phần mở rộng .exe C) Sử dụng phần mềm diệt virus đã lây nhiễm vào máy tính. D) Tắt máy tính và mang đến cửa hàng sửa máy tính để thay đổi ổ đĩa cứng. Đúng - Click bất cứ nơi đâu để Khơng đúng - Click bất cứ nơi đâu tiếpYour tục answer: để tiếp tục You did not answer this question You answered this correctly! TheBạn correct phải trảcompletelyanswer lời câu is: hỏi này trước Chấp nhận Làm lại khi cĩ thể tiếp tục
 4. KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Câu 1: Cĩ cần thiết phải lưu ý đến việc bảo vệ thơng tin máy tính hay khơng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất A. Hồn tồn khơng cần thiết. Máy tính hoạt động rất chính xác và ổn định, vì thế thơng tin lưu trong máy tính được an tồn tuyệt đối. B. Khơng cần thiết. Tuy cĩ thể xảy ra sự cố với máy tính, nhưng máy tính cĩ những cơng cụ để bảo vệ thơng tin trong máy tính luơn được an tồn. C. Cần. Máy tính tuy hoạt động chính xác và ổn định, nhưng cĩ thể xảy ra mất mát thơng tin trong máy tính. D. Rất cần. Máy tính thường xuyên gặp sự cố nên độ an tồn của thơng tin lưu trong máy tính rất thấp.
 5. Câu 2: Em nên là gì nếu phát hiện ra máy tính của mình bị nhiễm virus? A. Gửi thư điện tử báo cho các bạn để họ đề phịng. B. Xĩa ngay lập tức tất cả các tệp tin cĩ phần mở rộng .exe C. Sử dụng phần mềm diệt virus đã lây nhiễm vào máy tính. D. Tắt máy tính và mang đến cửa hàng sửa máy tính để thay đổi ổ đĩa cứng. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
 6. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI (Tiết 1)
 7. BÀI 6. TIN HỌC VÀ XÃ HỘI TinVai họctrị của trong tin họcxã hội và máyhiện tính đại KinhKinh tế tritế trithức thức và và xã XH hội tin tin học học hĩa hĩa Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư Con người trong xã hội tin học hĩa
 8. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển
 9. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển
 10. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển CÂU HỎI THẢO LUẬN Nhĩm 1: 1. Tin học đã được ứng dụng trong lĩnh vực nào của đời sống xã hội? Theo em, việc ứng dụng tin học vào đời sống xã hội như vậy thì cĩ lợi ích gì? 2. Em hãy nêu những hoạt động cĩ ứng dụng tin học trong nhà trường? 3. Em hãy nêu một vài ví dụ mà em đã từng ứng dụng tin học? Nhĩm 2: 4. Sự phát triển của mạng máy tính cĩ ảnh hưởng gì đến ứng dụng tin học? 5. Sự phát triển của Internet đã đem lại những lợi ích gì cho con người? 6. Kể những hoạt động ứng dụng tin học và máy tính giúp con người thơng tin và liên lạc với nhau?
 11. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 1. Hỗ trợ việc quản lí HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 12. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển Quản lí bán vé máy bay Quản lí trong bệnh viện Quản lí trong thư viện
 13. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 1. Hỗ trợ việc quản lí • Một số quy trình ứng dụng tin học để quản lí thường gồm các bước: ❖ B1: Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, chứng từ trên máy ❖ B2: Xây dựng các chương trình tiện dụng ❖ B3: Khai thác thơng tin theo các yêu cầu khác nhau
 14. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 2. Tự động hĩa & điều khiển Điều khiển dây chuyền sản xuất Điều khiển hệ thống phun nước Điều khiển hệ thống ánh sáng Điều khiển hệ thống đèn
 15. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 2. Tự động hĩa & điều khiển Điểu khiển tên lửa vũ trụ Tên lửa Delta II
 16. Tin học gĩp phần phát triển kinh tế 16
 17. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 3. Trí tuệ nhân tạo Robot làm việc nhà Robot trong cơng nghiệp Robot trong nơng nghiệp Robot trong khoa học
 18. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 3. Trí tuệ nhân tạo Một số thành tựu khác về trí tuệ nhân tạo
 19. Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển 19
 20. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 4. Giáo dục Áp dụng thành tựu của tin học Thiết kế thiết bị Phần mềm hỗ trợ học tập dạy học Dạy học từ xa Việc dạy học Người học cĩ Học qua mạng sinh động, thể tự học. E-learning. gây hứng Giáo viên cĩ thú cho học phương pháp sinh. mới.
 21. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển Một số phần mềm học ngoại ngữ
 22. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 4. Giáo dục Graph Plotter- phần mềm vẽ các đồ thị tốn học
 23. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 4. Giáo dục Phương pháp soạn bài bằng power point, violet, Học trực tuyến qua internet.
 24. Tin học giúp nâng cao dân trí 24
 25. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 5. Giải trí
 26. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 6. Truyền thơng: Truyền hình qua mạng
 27. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 6. Truyền thơng: Điện thoại qua mạng
 28. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển 6. Truyền thơng:
 29. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Tin học và mạng máy tính đang thúc đẩy việc truyền bá thơng tin và tri thức.
 30. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI
 31. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển  − Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. − Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt là Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển. − Tin học và mạng máy tính đang thúc đẩy việc truyền bá thơng tin và tri thức. → Sự phát triển của tin học đã đem lại lợi ích to lớn cho hầu hết các lĩnh vực của xã hội
 32. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội ?
 33. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội
 34. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1.1 Tin. Tin học học trong trong xã xã hội hội hiện hiện đại đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội Từ những lợi ích mà đã em biết thì tin học cĩ tác động như thế nào đối với xã hội?
 35. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội - Tạo ra một phương thức giao dịch mới hiệu quả, tiết kiệm thời gian.
 36. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội Về các hoạt động xã hội
 37. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội Quản lý hồ sơ Điều hành giao thơng bằng hệ thống tín hiện đèn báo thơng qua máy tính
 38. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Ứng dụng tin học đã thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội.
 39. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội Dây chuyền lắp ráp ơ tơ được điều khiển tự động bằng máy tính Kiểm tra chất lượng hàng hĩa
 40. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Ứng dụng tin học tạo ra dây chuyền được điều khiển tự động bằng máy tính sẽ tăng hiệu quả sản xuất.
 41. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội
 42. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Tin học gĩp phần thay đổi phong cách sống của con người.
 43. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội  * Tích cực − Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, hiệu quả cung cấp dịch vụ và quản lý. − Làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội. − Những thiết bị hiện đại và tiện ích do tin học mang lại gĩp phần thay đổi phong cách sống của con người. − Tin học và máy tính gĩp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học cơng nghệ cũng như khoa học xã hội. − Tĩm lại, tin học và máy tính ngày nay đã trở thành động lực và lực lượng sản xuất, gĩp phần phát triển kinh tế xã hội.
 44. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội Tin học cĩ tác động tiêu cực khơng? Em hãy kể một số mặt trái của tin học và máy tính?
 45. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội Dùng Internet để cá độ bĩng đá Dùng Internet để chơi game online
 46. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 2 HS lớp 8 giết người lấy Ăn ngủ với game. tiền chơi game. 2 hung thủ giết hàng xóm để cướp Cháu bé bị chết vì bác sĩ mải chơi tài sản nhằm mục đích chơi game game
 47. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC - Biết phân chia quỹ thời gian hợp lý. Khi lên mạng chỉ tra cứu những thơng tin cần thiết, hữu ích - Khơng xem những trang web đen, những trang web cĩ ý nghĩa xấu ảnh hưởng đến xã hội, như: những trang web phản động, phim ảnh xấu suy đồi đạo đức. - Khơng tham gia các câu lạc bộ ảo xa rời với cuộc sống thực. - Chơi những trị chơi dân gian trên mạng thay thế cho những games bạo lực để giải trí.
 48. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội  * Tiêu cực -Tình trạng nghiện game ở giới trẻ -Trộm cắp,đánh nhau, thanh tốn lẫn nhau theo kiểu xã hội đen
 49. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: Nêu mối quan hệ giữa Kinhtin học tế trivà thức kinh làtế gì?tri - -KinhTin họctế trivàthứcmáylàtínhnềnlàkinhcơ tếsởthức?màcủatrongsự rađĩđờitri vàthứcphátlà yếutriểntố quancủa nềntrọngkinhtrongtế triviệcthứctạo. ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội
 50. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức:  - Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đĩ tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội - Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức.
 51. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa: Xã hội tin học hĩa là xã hội mà cácThế hoạt nào động là xã chính của nĩ Em hãy nêu những lợi ích được điều hành với sự hỗ trợ của cáchội hệ tin thống học hĩa? tin học, các mạng máy tính kết nối thơngcủa tin liênxã hội vùng, tin họcliên hĩa?quốc gia.
 52. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa: MUA BÁN QUA MẠNG
 53. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa: Họp trực tuyến Học trực tuyến
 54. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa: Tự động hĩa trong quá trình sản xuât
 55. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa: Robot Asimo – Người máy iRobot 110 FirstLook (gỡ bom mìn)
 56. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa: + Tiết kiệm nhiều thời gian cho con người → hoạt động sáng tạo, cĩ thời gian nghỉ ngơi. + Năng suất cao nhờ lao động chân tay bớt dần, tập trung chủ yếu vào lao động trí ĩc → khơng ngừng nâng cao hiệu quả trong mọi cơng việc. + Ngồi ra, việc phát minh ra những robot được lập trình cũng giúp con người thực hiện những nhiệm vụ trong những mơi trường làm việc nguy hiểm như trong lịng đất, dưới nước sâu, trên cao, nơi cĩ điều kiện khí hậu, nhiệt độ khắc nghiệt khĩ khăn như: khám phá, thăm dị hành tinh khác, thăm dị miệng núi lửa, thăm dị lịng đất,
 57. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1. Tin học trong xã hội hiện đại a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển b. Tác động của tin học đối với xã hội 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hĩa a. Tin học và kinh tế tri thức: b.Xã hội tin học hĩa:  Xã hội tin học hĩa là xã hội mà các hoạt động chính của nĩ được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thơng tin liên vùng, liên quốc gia.
 58. Bài 6 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI
 59.  Học thuộc bài. Chuẩn bị nội dung bài 6. Tin học và xã hội (phần 3, 4) Xem phần tìm hiểu mở rộng trang 60