Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 24: Tin học và xã hội

pptx 48 trang Hải Phong 20/07/2023 470
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 24: Tin học và xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_9_tiet_24_tin_hoc_va_xa_hoi.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 24: Tin học và xã hội

 1.  Tin 9
 2. Câu 1: Virus máy tính là gì? -Virus máy tính: (gọi tắt là virus) là một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm (vật mang virus) được kích hoạt.
 3. Câu 2: Hãy nêu tác hại của virus máy tính? Tác hại của Virus máy tính -Tiêu tốn tài nguyên hệ thống. -Phá hủy dữ liệu. -Phá hủy hệ thống. -Đánh cắp dữ liệu. -Mã hóa dữ liệu để tống tiền. -Gây khó chịu khác.
 4.  Tin 9 Tin học và máy tính là động lực cho sự phát triển xã hội. NỘI DUNG Nền kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa là gì? CẦN TÌM Xu hướng nổi bật của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. HIỂU Trách nhiệm của mỗi người trong xã hội tin học hóa.
 5.  Tin 9
 6.  Tin 9
 7.  Tin 9 TIN 1./ Tin học trong xã hội hiện đại. HỌC 2./ Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa. VÀ 3./ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư XÃ 4. Con người trong xã hội tin học hóa HỘI
 8. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển: Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Báo điện tử
 9. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển: Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Học trực tuyến
 10. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Điều khiển tên lửa, tàu vũ trụ,
 11. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Siêu âm khám chữa bệnh.
 12. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Thiết kế các công trình bằng phần mềm MT
 13. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Hỗ trợ công tác văn phòng, quản lí.
 14. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Điều khiển tự động
 15. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Tính tiền bằng mã vạch thông qua máy tính
 16. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Phần mềm quản lí
 17. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Quản lí hồ sơ, chất lượng hàng hóa
 18. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Quản lí nhân sự
 19.  Tin 9 1. Tin học trong xã hội hiện đại: a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển: Tin học nói chung và máy tính Em hãy thảo nói riêng có mặt ở hầu hết mọi luận và cho biết tin học và máy nơi: cơ quan, công sở, xí nghiệp, tính như thế nhà máy, trường học, nào?
 20. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Quản lí giao thông
 21. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Trao đổi thông tin, họp trực tuyến
 22. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Mua bán trực tuyến
 23. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Truyền hình qua mạng
 24. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển: Tiếp cận các thông tin văn hoá
 25.  Tin 9 1. Tin học trong xã hội hiện đại: a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển: Sự phát triển của các mạng Em hãy thảo luận và cho biết mạng máy máy tính, đặc biệt là internet làm tính và internet có vai trò gì đối với ứng cho việc ứng dụng tin học ngày dụng tin học? càng phổ biến, đa dạng và phát triển.
 26.  Tin 9
 27.  Tin 9 1. Tin học trong xã hội hiện đại: a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển: Tin học và máy tính đang Em hãy thảo luận và thúc đẩy việc truyền bá thông cho biết tin học và tin và tri thức, kết nối hàng tỉ máy tính thúc đẩy việc gì? người trên trái đất.
 28. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Dây chuyền lắp ráp ô tô được điều khiển tự động bằng máy tính ->Tăng hiệu quả sản xuất
 29. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Hệ thống tàu điện điều khiển bằng máy tính
 30. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Hệ thống đèn chiếu sáng điều khiển bằng máy tính
 31. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Em hãy quan sát và cho biết đây là gì? Mua bán và thanh toán tực tuyến
 32.  Tin 9
 33.  Tin 9 1. Tin học trong xã hội hiện đại: b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Ứng dụng tin học giúp tăng Em hãy thảo luận và cho biết UDTH có ích hiệu quả sản xuất, hiệu quả gì cho sản xuất và cung cấp dịch vụ và quản lí. quản lí?
 34. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Thay đổi cách tổ chức và vận hành các hoạt động XH
 35. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Thay đổi phong cách sống con người
 36.  Tin 9
 37. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Tôi là Robot
 38.  Tin 9 1. Tin học trong xã hội hiện đại: b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức , vận hành Em hãy thảo luận các hoạt động xã hội. và cho biết tin học Thay đổi phong cách sống con người. thay đổi những gì?  Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực KHCN cũng như KHXH.
 39.  Tin 9
 40. 1. Tin học trong xã hội hiện đại:  Tin 9 b/ Tác động của tin học đối với xã hội: Tóm lại, tác động của tin học đối với xã hội như thế nào?
 41.  Tin 9 1. Tin học trong xã hội hiện đại: b/ Tác động của tin học đối với xã hội:  Tóm lại: tin học và máy tính ngày nay đã thật sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.
 42.  Tin 9 Lưu ý: -Tin học cũng có các mặt trái của nó ảnh hưởng xấu đến xã hội: nghiện game, bạo lực, suy thoái đạo đức, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, -Mặt trái của tin học phụ thuộc vào văn hóa và cách ứng xử của người sử dụng
 43.  Tin 9 Điền vào chỗ trống với các cụm từ sau: ứng dụng máy tính Tin học thông tin mạng máy tính - (1) nói chung và (2) nói riêng có mặt ở hầu hết mọi nơi: cơ quan, công sở, xí nghiệp, nhà máy, - Sự phát triển của các (3) . , đặc biệt là internet làm cho việc (4) tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển. - Tin học và máy tính đang thúc đẩy việc truyền bá (5) và tri thức, kết nối hàng tỉ người trên trái đất.
 44. Điền vào chỗ trống với các cụm từ sau: Sự phát triển, vận hành Tin, 9 dịch vụ, phong cách sống, nhận thức, các lĩnh vực, hiệu quả -Ứng dụng tin học giúp tăng .(1) hiệu quả sản xuất, hiệu quả cung cấp (2dịch) . vụ và quản lí. - .(Sự phát3) triển của tin học cũng làm thay đổi .(nhận 4)thức và cách tổ chức , (5) vận hành các hoạt động xã hội. -Góp phần đem lại sự thay đổi (6) phong cách sống con người. - Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết (7) các lĩnh vực KHCN cũng như KHXH.
 45.  Tin 9 Bài tập: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào đáng được phê phán và không nên thực hiện ? (Phê phán hay phát huy). Dành nhiều thời gian để chơi những trò chơi hấp Phê Aphán dẫn trên máy tính PhátB huy Tham gia Câu lạc bộ Tin học trên mạng. Quá đam mê trò chơi trực tuyến trên mạng (chat), Phê phánC tham gia câu lạc bộ ảo và xa rời cuộc sống thực. PhêD phán Đưa thông tin và hình ảnh không trung thực lên Internet. PhátE huy Sử dụng máy tính để học toán, ngoại ngữ.
 46.  Tin 9 Bài tập: Nêu một số ví dụ về việc tin học góp phần thay đổi phong cách sống của con người? + Điện thoại di động được cài đặt các phần mềm “thông minh” + Mạng máy tính và thư điện tử + Cách thức mua hàng qua Internet ngày càng phổ biến + Các thiết bị gia đình như tivi, máy giặt, truyền hình cáp đã thay đổi cách thức giải trí và thực hiện công việc trong gia đình.
 47.  Tin 9 NỘI DUNG 1. Tin học trong xã hội hiện đại HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin -Học bài, xem nội dung đã học học hóa. -Trả lời câu hỏi SGK, SBT. Xem trước nôi dung bài học tiếp 3. Cuộc cách mạng công nghiệp theo: 2. Kinh tế tri thức và xã hội lần thứ tư tin học hóa. 3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4. Con người trong xã hội tin 4. Con người trong xã hội tin học hóa học hóa
 48.  Tin 9