Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 6: Tin học và xã hội (Bản đẹp)

pptx 46 trang Hải Phong 20/07/2023 3410
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 6: Tin học và xã hội (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_9_bai_6_tin_hoc_va_xa_hoi_ban_dep.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 6: Tin học và xã hội (Bản đẹp)

 1. BÀI 6. TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Em hãy kể ra những ứng dụng của tin học mà em biết? Ngoài các máy tính em đa gặp ở trường học, cơ quan,công sở, còn có nhiều thiết bị gắn các bảng mạch có thể điều khiển được bằng phần mềm cũng được coi là các thiết bị máy tính. Em hãy kể ra các thiết bị mà em biết?
 2. 1. Tin học trong xã hội hiện đại
 3. TIN HỌC TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ,
 4. TIN HỌC TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ,
 5. TIN HỌC TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ,
 6. TIN HỌC TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ,
 7. TIN HỌC TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ,
 8. TIN HỌC TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ,
 9. TIN HỌC TRONG GIÁO DỤC
 10. TIN HỌC TRONG GIÁO DỤC
 11. TIN HỌC TRONG GIÁO DỤC
 12. TIN HỌC TRONG GIÁO DỤC
 13. TIN HỌC TRONG NHÀ MÁY,
 14. TIN HỌC TRONG NHÀ MÁY,
 15. TIN HỌC TRONG NHÀ MÁY,
 16. TRONG LĨNH VỰC ĐỒ HOẠ,
 17. TRONG LĨNH VỰC ĐỒ HOẠ,
 18. TRONG LĨNH VỰC ĐỒ HOẠ,
 19. TRONG KINH DOANH,
 20. TRONG KINH DOANH,
 21. TRONG KINH DOANH,
 22. TRONG KINH DOANH,
 23. TIN HỌC TRONG VUI CHƠI GIẢI TRÍ
 24. TIN HỌC TRONG VUI CHƠI GIẢI TRÍ
 25. TIN HỌC TRONG VUI CHƠI GIẢI TRÍ
 26. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 27. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 28. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 29. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 30. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 31. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 32. MẠNG INTERNET TRUYỀN BÁ THÔNG TIN ĐẾN
 33. THIẾT BỊ THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM (CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH)
 34. THIẾT BỊ THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM (CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH)
 35. THIẾT BỊ THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM (CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH)
 36. THIẾT BỊ THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM (CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH)
 37. THIẾT BỊ THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM (CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH)
 38. a. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển - Tin học nói chung và máy tính nói riêng có mặt ở hầu khắp mọi nơi trong cuộc sống. - Sự phát triển của các mạng máy tính, đặc biệt là Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển. - Tin học và mạng máy tính đang thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.
 39. B. Tác động của tin học đối với xã hội • Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, hiệu quả cung cấp dịch vụ và quản lí. • Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách thức tổ chức vận hành các hoạt động xã hội. • Góp phần đổi thay phong cách sống của con người. • Tin học và máy tính ngày nay cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.
 40. 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hoá
 41. a. Tin học và kinh tế tri thức •Em hiểu kinh tế tri thức là ? • •Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức.
 42. b. Xã hội tin học hoá •Xã hội tin học hoá là? •Xã hội tin học hoá là yếu tố quan trọng nhất quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức. •Trong xã hội tin học hoá, việc ứng dụng tin học giúp?
 43. 3. cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 44. 3. cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 •Em hãy cho biết yếu tố nào dẫn đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
 45. 3. cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 •Sự phát triển mạnh mẽ của tin học, công nghệ số, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, các hệ thống mạng và Internet đã làm biến đối sâu sắc đời sống xã hội cũng như nền kinh tế toàn cầu. Đó chính yếu tố dẫn đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 46. 3. cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 •Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư