Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 9: Định dạng trang chiếu (Tiết 1) - Năm học 2020-2021 - Bùi Văn Nhiên

pptx 21 trang Hải Phong 20/07/2023 2140
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 9: Định dạng trang chiếu (Tiết 1) - Năm học 2020-2021 - Bùi Văn Nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_9_bai_9_dinh_dang_trang_chieu_tiet_1_n.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Bài 9: Định dạng trang chiếu (Tiết 1) - Năm học 2020-2021 - Bùi Văn Nhiên

 1. TRƯỜNG THCS – THPT HẬU THẠNH ĐÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021 GIÁO VIÊN: BÙI VĂN NHIÊN TỔ BỘ MÔN: TỰ NHIÊN THCS Tháng 12/2020
 2. Hình 1 Hình 2 Hình 3.13 (SGK. Trang 76) Theo em, cách trình bày nào sinh động và hấp dẫn ? người đọc hơn?
 3. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Định dạng văn bản trên trang chiếu. - Tạo màu nền cho trang chiếu. - Sử dụng các mẫu định dạng trang chiếu.
 4. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1) Màu nền trang chiếu. 2) Định dạng nội dung văn bản. 3) Sử dụng mẫu định dạng.
 5. Hình 1 Hình 2 Em hãy so sánh hai cách trình bày trên khác nhau ở điểm nào?
 6. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: - Màu sắc sẽ làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.
 7. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: - Hiệu ứng - Màu đơn- Quan sắcTheo sát các em ,kiểuta cần màu chọn nềnchuyển của hai trang chiếumàu nền sau nhưvà vận thế dụng nàohoặc ba màu kiến thứclà hợp môn lý Mỹcho thuật một bàicho Hìnhbiết A có nhữngtrình loại chiếu? màu sắc Hình B nào? -Mẫu có sẵn Hình ảnh Hình C Hình D
 8. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: Để tạo màu nền cho trang chiếu các bước thực hiện như thế nào?
 9. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: - Với phần mềm trình chiếu Power Point, để tạo màu nền cho 1 trang chiếu, ta thực hiện: Bước 1: Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide). Bước 2: Mở dải lệnh Design và nháy nút phía dưới, bên phải nhóm lệnh Background để hiển thị hộp thoại Format Background. Bước 3: Nháy chuột chọn Solid fill để chọn màu đơn sắc. Bước 4: Nháy chuột vào mũi tên bên phải mục Color và chọn màu thích hợp. Bước 5: Nháy chuột vào nút Apply to All trên hộp thoại để áp dụng màu nền cho mọi trang chiếu.
 10. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: Lưu ý: Mặc dù có thể đặt nền khác nhau cho từng trang chiếu, nhưng để có một bài trình chiếu nhất quán, ta chỉ nên đặt một màu nền cho toàn bộ bài trình chiếuTa. có thể đặt nhiều kiểu màu sắc trên một bài trình chiếu được không?
 11. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1)
 12. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: 2. Định dạng nội dung văn bản: ? Em hãy nhớ lại cách định dạng để có các phần văn bản như mẫu dưới đây. Phông chữ: Hà Nội Hà Nội Hà Nội Cỡ chữ: Hà Nội Hà Nội Hà Nội Kiểu chữ: Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Màu sắc: Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Cách thực hiện định dạng các phần văn bản: - Chọn phần văn bản cần định dạng. - Sử dụng các nút lệnh trên dải lệnh Home.
 13. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) 1. Màu nền trang chiếu: 2. Định dạng nội dung văn bản: - Một số khả năng định dạng văn bản gồm: - Em hãy nêu một số khả + Chọn Fontnăng chữ, địnhcỡ chữdạng, kiểu chữmà vàem màu chữ. + Căn lề (cănbiết? trái, căn phải, căn giữa trong khung văn bản).
 14. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu 1: Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải: A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề. B. Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề. C. Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề. D. Không cần đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề.
 15. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu 2: Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là: A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl+U, Ctrl+I và Ctrl+B. B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl+B, Ctrl+U và Ctrl+I. C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl+U, Ctrl+I và Ctrl+B. D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B.
 16. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu 3: Để áp dụng màu nền đã chọn cho mọi trang chiếu, sau khi đã chọn màu nền ta nháy chuột chọn: A. Apply to All. B. Apply to Selected Slides. C. Apply to Master. D. Close.
 17. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu 4: Cho các trang chiếu sau, em hãy liệt kê những lỗi còn mắc phải của những trang chiếu đó? Và cách khắc phục những lỗi đó như thế nào?
 18. 29 BAØI 9: ÑÒNH DAÏNG TRANG CHIEÁU (Tieát 1) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay. - Làm bài tập trong phiếu học tập. - Chuẩn bị những nội dung còn lại tiết sau học tiếp.
 19. KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN