Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 37+38+39: Bài thực hành 6 - Thêm màu sắc cho bài trình chiếu và định dạng trang chiếu - Nguyễn Giang Anh

ppt 15 trang Hải Phong 20/07/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 37+38+39: Bài thực hành 6 - Thêm màu sắc cho bài trình chiếu và định dạng trang chiếu - Nguyễn Giang Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_9_tiet_373839_bai_thuc_hanh_6_them_mau.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 37+38+39: Bài thực hành 6 - Thêm màu sắc cho bài trình chiếu và định dạng trang chiếu - Nguyễn Giang Anh

 1. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1.Tạo được màu nền ( hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. 2.Thực hiện được các thao tác định dạng văn bản trên trang chiếu. 3.Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn.
 2. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU • MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 4. Định dạng văn bản
 3. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU NỘI DUNG THỰC HÀNH: Bài 1: Tạo màu nền cho trang chiếu Bài 2: Áp dụng mẫu bài trình chiếu Bài 3: Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản
 4. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU Bài 1: Tạo màu nền cho trang chiếu • Yêu cầu 1: 1.Khởi động phần mềm trình chiếu Power Point 2.Quan sát Power Point tự động áp dụng mẫu bố trí trang tiêu đề cho trang chiếu đầu tiên. 3.Tạo thêm 3 trang chiếu mới và quan sát các trang chiếu đó được tự động áp dụng các mẫu bố trí ngầm định. 4.Quan sát biểu tượng của các trang chiếu trong ngăn Sile ở bên trái và rút ra nhận xét.
 5. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU Bài 1: Tạo màu nền cho trang chiếu • Yêu cầu 2: Áp dụng các thao tác tạo màu nền trang chiếu đã học ở bài 10 để có các trang chiếu với các màu nền như sau: 1.Trang chiếu thứ 1 có màu nền đơn sắc 2.Trang chiếu thứ 2 có màu nền chuyển từ hai màu 3.Nền của trang chiếu thứ 3 mẫu có sẵn 4.Nền của trang chiếu thứ 4 là một ảnh có sẵn
 6. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU LƯU Ý : Khi chọn màu nền hoặc ảnh nền cho trang chiếu: Nếu màu nền muốn chọn không có sẵn trên hộp thoại Background ta có thể : • Nháy More Colors để hiển thị hộp thoại Colors và chọn màu thích hợp. • Nháy Fill Effects để hiển thị hộp thoại Fill Effects và chọn hai màu, chọn các chuyển màu thích hợp. • Nháy mở trang Picture trên hộp Fill Effects và chọn hình ảnh có sẵn để làm nền cho trang chiếu.
 7. HƯỚNG DẪN TẠO MÀU NỀN
 8. Lệnh tạo màu nền Chọn màu đơn sắc Chọn hai, ba màu Chọn hình ảnh 1 2 3 4
 9. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU Bài 2: Áp dụng mẫu bài trình chiếu • YÊU CẦU 1: Tạo bài trình chiếu bằng lệnh File / New và nháy Blank Presentation trong ngăn bên phải. 2.Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu mới và nhập nội dung thích hợp theo ý em cho các trang chiếu.
 10. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU Bài 2: Áp dụng mẫu bài trình chiếu YÊU CẦU 2: Nháy vào nút Design trên thanh công cụ và chọn một mẫu tùy ý ở ngăn bên phải cửa sổ để áp dụng cho các bài trình chiếu. Hãy cho nhận xét về: - Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ của nội dung văn bản trên các trang chiếu. - Kích thước và vị trí các khung văn bản trên các trang chiếu. Hãy áp dụng một vài mẫu bài trình chiếu khác nhau và rút ra kết luận
 11. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU Bài 3: Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản • YÊU CẦU 1: 1.Mở bài trình chiếu đã lưu. 2.Sử dụng màu chuyển từ hai màu để làm màu nền cho các trang chiếu. 3.Thực hiện các thao tác định dạng văn bản đã biết để đặt lại phông chữ,cỡ chữ và màu chữ, đồng thời thay đổi vị trí khung văn bản của trang tiêu đề.
 12. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU Bài 3: Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản • YÊU CẦU 2: - Cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn các trang nội dung, màu sắc có thể khác nhau. - Tiêu đề và nội dung trên các trang khác nhau có phông chữ, cỡ chữ và màu giống nhau. - Phông chữ, cỡ chữ và màu chữ được chọn sao cho nổi bật và dễ đọc trên hình ảnh nền.
 13. BÀI THỰC HÀNH 6 : THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU LƯU Ý KHI CHỈNH SỬA KHUNG VĂN BẢN: • Giống như soạn thảo văn bản Word. • Để định dạng toàn bộ nội dung trong một khung văn bản ta chọn khung văn bản đó bằng cách đưa con trỏ chuột lên khung cho đến khi con chuột trỏ có dạng mũi tên 4 chiều và nháy chuột. • Có thể thay đổi kích thước, vị trí bằng cách chọn khung và kéo thả chuột.